Vložit inzerát

Inzerujte bez realitky na 60-ti realitních serverech najednou.


Katastr nemovitostí – důležitá zastávka při koupi nemovitosti

Katastr nemovitostí. Její pracoviště se nachází po celé České republice. Někdo je nikdy nenavštívil, někdo jiný je ale navštěvuje pravidelně, a to ne zrovna proto, že by na tomto místě pracoval. A co to vlastně je za místo? Co se v něm odehrává? K čemu nám slouží? A proč je v České republice hned 77 katastrálních pracovišť? To se dozvíte právě tady!

Katastr pro začátečníky

hledaniPo celé České republice se nachází tisíce a tisíce nejrůznější domů, vilek, baráků, garáží, pozemků a lesíků, jež někomu patří. Aby k vám domů nemohl někdo přijít a říct si, že odteď u vás také bydlí a že mu to všechno patří, je každý vlastník či člověk s právem disponovat jakkoliv s daným objektem zapsán právě do katastru nemovitostí. Do něho se navíc zapisují i všechny změny ve vlastnictví, ke kterým můžeme zařadit i například exekuci na danou nemovitost nebo změnu věcného břemene. Takto dostanete obrovské množství zarchivovaných informací, map a dalších dokumentů, jež se ukládají již od 13. století.

Historie katastrálních úřadů

Ovšem tehdy to ještě nebyl katastrální úřad jako takový, ale zemské desky, do kterých se zapisoval zejména šlechtický majetek. Jak čas plynul, byla evidence mnohem více propracovaná, detailnější, až se vlastně začaly vést pozemkové knihy dnešní podoby, které vedly okresní soudy. Katastry, jaké známe dnes, začaly existovat od roku 1927, a obsahovaly zejména geometrické zobrazení, soupisy a popisy všech pozemků na území ČSR. Ovšem až v roce 1956 byla založena jednotná evidence půdy, která se dá s nadhledem přirovnat i k té dnešní evidenci. Avšak dnes se již skoro nic než na počítači neeviduje. A co ještě není v digitální podobě, to do několika let bude!

Proč existují katastrální pracoviště?

Jak je tedy vidět, je katastr nemovitostí velice potřebnou institucí, díky které můžeme mít vlastně přiznáno naprosto základní vlastnictví. Jak už bylo zmíněno výše, existuje v České republice na 77 katastrálních pracovišť, která právě evidenci nemovitých věci vedou. Tato pracoviště jsou naprosto nezbytná, protože přece nebudete jezdit stovky kilometrů jen kvůli tomu, že jste například své ratolesti věnovali garáž o hodnotě několika tisíc korun. Právě z tohoto důvodu jsou katastrální pracoviště v každém větším městě, a nemusíte tudíž tak daleko cestovat a vyřízení máte do několika minut. V poslední době se navíc čím dál více rozšiřují datové schránky, takže můžete vyřídit i spoustu věcí na dálku.

Kdy navštívit katastrální pracoviště?

katastrNyní však přejdeme k praktičtější pasáži, kde se zaměříme na to, kdy byste vlastně měli jedno z mnoha katastrálních pracovišť navštívit. Odborníci z portálu Realitní revoluce radí nechodit zde s každou prkotinou, ale pouze, když nabýváte nebo pozbýváte vlastnictví k jakékoliv nemovitosti, když nějakou nemovitost darujete či dědíte, když je na nemovitost napsaná exekuce, když potřebujete výpis z katastru nemovitostí, nebo když rozšiřujete pozemek či nemovitost a je to výrazná změna oproti tomu, co je zapsáno v katastru. To jsme však popsali ty lehčí a jednoznačné varianty. Může však nastat chvíle, kdy si zrovna nebudete jisti, zda máte na katastr jít, nebo se bez něj obejdete. V takovou chvíli se bez právní služby nejspíš neobejdete! Pomoct vám pak mohou buď pracovníci na katastru, nebo nestranný právník, který se v oblasti nemovitostí pohybuje.

Potřebujete k návštěvě katastru realitní kancelář?

V některých situacích je jednoznačné, že se na katastru bez realitky obejdete. Ovšem jindy to tak jasné být nemusí! Když si například kupujete nemovitost s pomocí realitní kanceláře. V takovém případě se domluvte se svým realitním makléřem, kterého můžete k jednání přizvat. Ten totiž může mít mnohem podrobnější a lepší informace o daném objektu a může tak lépe například nastínit situaci. Rozhodně to ale není podmínkou!